Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Mężczyzna z dokumentamiWraz z nowelizacją przygotowaną przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową od dnia 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy i osoby prywatne korzystają z mikrorachunku. Jest to indywidualne konto bankowe, służące wyłącznie do gromadzenia środków, które kolejno zostaną przeznaczone na zapłatę podatku VAT, CIT lub PIT – w zależności od sposobu rozliczenia z fiskusem. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł.

​Mikrorachunek nie dotyczy wszystkich. Z obowiązku jego prowadzenia są zwolnieni rozliczający się na zasadzie karty podatkowej, VAT-14, a także VAT w imporcie. Pozostali, czyli osoby fizyczne i prawne płacące podatek dochodowy,  regulujący podatki od towarów i usług oraz niepodatkowane należności budżetowe teraz muszą wykorzystywać do tego celu indywidualny numer rachunku.

 

​Generowanie mikrorachunku

​Dostęp do mikrorachunku uzyskasz, korzystając z generatora znajdującego się na stronie podatki.gov.pl.Rejestracja w systemie odbywa się z wykorzystaniem numeru NIP (firmy) lub PESEL (osoby fizyczne). Po podaniu tych informacji indywidualny rachunek bankowy do regulowania należności podatkowych otwierany jest automatycznie.

 

​Korzystanie z mikrorachunku

Korzystanie z indywidualnego mikrorachunku odbywa się tylko w jedną stronę ty opłacasz z niego podatki, a ewentualnie nadpłaty są przekazywane już bezpośrednio na Twoje główne konto bankowe. Z tego instrumentu korzystają zarówno prowadzący działalność gospodarczą, jak i również osoby fizyczne będące podatnikami lub płatnikami.

 

​Mikrorachunek – jaki ma cel?

Czy wprowadzenie mikrorachunku miało na celu uproszczenie, czy skomplikowanie procedury opłacania podatków dochodowych? Jak tłumaczy właścicielka Biura Usług Rachunkowych DORA ta zmiana przede wszystkim uprościła dotychczasowe regulacje – zamiast wpłacać różne podatki na różne konta, teraz podatnik ma jedno stałe konto. Ułatwia to kontrolowanie finansów, pozwala zminimalizować ryzyko pomyłek i wreszcie usprawnia obsługę podatków. Z perspektywy przedsiębiorcy lub osoby fizycznej to także zaleta – może szybciej otrzymać np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zakładania i korzystania z mikrorachunku, odpowiedzi na nie możesz znaleźć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub na stronach instytucji państwowych. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania instrumentu reguluje ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520).