Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

sprawozdanieRozwój technologii wpływa na to, że coraz więcej kwestii księgowych można załatwić przez Internet. Jednym z rozwiązań, które ułatwia przeglądanie dokumentów księgowych, są czytniki e-sprawozdań. Podmioty, które figurują w KRS od 15 marca 2018 roku, mają obowiązek składania sprawozdań finansowych właśnie w postaci elektronicznej. Czytnik e-sprawozdań finansowych powstał w celu umożliwienia łatwego wyświetlania sprawozdań w czytelnej postaci. W jaki sposób należy się nim posługiwać?


Konwertowanie sprawozdania do PDF

Obsługa czytników do e-sprawozdań nie jest skomplikowana. Wystarczy wgrać plik XML, by sprawozdanie wygenerowało się automatycznie. Następnie można je przeglądać jako HTML, jednak warto przekonwertować je na plik PDF. Warto to zrobić, ponieważ w pliku XML nie ma instrukcji, która określa, jak należy prezentować dane. W związku z tym większość przeglądarek internetowych potraktuje sprawozdanie finansowe jako plik tekstowy (TXT), który jest trudny do odczytania czy analizy.

Dzięki czytnikom e-sprawozdań możliwe jest przeglądanie ich w pliku PDF, który zawiera tabele i arkusze zrozumiałe i przystępne dla odbiorcy. Warto wspomnieć, że czytnik służy do wygenerowania i odczytania e-sprawozdań finansowych. Nie jest natomiast przeznaczony do ich przygotowywania ani do podpisywania e-sprawozdań czy weryfikowania podpisów elektronicznych.


Kto może korzystać z e-sprawozdań?

E-sprawozdania powstały na skutek wprowadzonego od 15 marca 2018 roku obowiązku składania sprawozdań w formie elektronicznej przez podmioty, które figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy wspomnieć, że dostęp do e-sprawozdań nie jest ograniczony. Dzieje się tak dlatego, że Krajowy Rejestr Sądowy publikuje każde z nich na stronie Ministerstwa Finansów w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Można z niego korzystać bez konieczności występowania o prawo do dostępu czy uiszczania opłat. W celu uzyskania wglądu do raportu finansowego wystarczy podać numer KRS podmiotu, którego sprawozdanie ma dotyczyć. Warto jednak pamiętać o przetłumaczeniu pliku XML na PDF, ponieważ w innym przypadku odczytanie treści sprawozdania może okazać się kłopotliwe.