Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy?

świadectwo pracyŚwiadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę dla pracownika w sytuacji, w której umowa o pracę wygasa albo doszło do rozwiązania stosunku pracy. Ważne jest to, by było ono właściwie sporządzone i zawierało wszelkie niezbędne informacje. Wyjaśniamy, jak je przygotować.


Świadectwo pracy dla pracownika – co musi zawierać?

Przepisy prawa jasno określają, co musi zawierać dokument, taki jak świadectwo pracy. Muszą być w nim zawarte informacje o okresie i rodzaju zatrudnienia pracownika, wymiarze czasu pracy, stanowisku, na jakim pracuje oraz okolicznościach i podstawach prawnych wygaśnięcia lub trybu rozwiązania stosunku pracy. Poza tym potrzebne są też dane pomocne w ustaleniu uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Jakie to dane? Na przykład ilość dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub innego (wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego, dodatkowego) w ostatnim roku pracy oraz okresie wykonywania pracy w szczególnym miejscu lub okolicznościach, jeśli zaistniała taka sytuacja. Ponadto mogą być też przydatne informacje dotyczące okresu, w którym pracownik wykonywał czynną służbę wojskową oraz okresach nieskładkowych w czasie zatrudnienia. Jeśli pracownik tego wymaga, pracodawca ma również obowiązek w świadectwie pracy umieścić informacje o wysokości jego zarobków. Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania jego umowy. Jeżeli zawiera ono jakieś błędy, pracodawca jest zobowiązany do tego, by je skorygować i wydać poprawny dokument. Aby usprawnić prace związane z niezbędną dokumentacją oraz być na bieżąco z obowiązującymi firmy przepisami prawa, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Biuro rachunkowe może udzielić pomocy we wszelkich sprawach administracyjnych oraz doradzić w zakresie prawa pracy. Daje to przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Warto wybrać biuro, które już jakiś czas działa, dzięki czemu jego pracownicy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie.