Na czym polega przekształcenie spółek?

spotkanie biznesowe mężczyznSpółki są przekształcane zazwyczaj w celu uzyskiwania większych zysków, niż miało to miejsce w dotychczasowej formie ich funkcjonowania. Jest dość problematycznym procesem, ale zawsze opłacalnym.


W jakim celu przekształcane są spółki?

Prowadzenie biznesu jest trudną sprawą, ponieważ wiąże się z tysiącem problemów. Firma niezależnie od tego, czy jest jednoosobową działalnością, czy spółką, musi być zawsze o krok od konkurencji. Nie jest łatwą sprawą nadążanie za wciąż zmieniającym się rynkiem. Przedsiębiorca musi inwestować, by firma mogła się rozwijać, co wiąże się z dużym ryzykiem. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzone jest przez wspólników, decyzje muszą być podejmowane przez zarząd. Często jednak pomimo najlepszych starań, organizacja nie przynosi takich zysków, jakby się wszyscy udziałowcy spodziewali i wówczas spółka jest przekształcana. Proces jest dość skomplikowany i dlatego należy odwiedzić np. Biuro rachunkowe Dora we Wrocławiu.


Na czym polega przekształcenie spółek?

W Polsce działają spółki cywilne i spółki handlowe, które dzielą się na osobowe, czyli jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie i kapitałowe – akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę cywilną można przekształcić w handlową, natomiast handlowej nie zmienimy w cywilną. Nie można przeprowadzić procesu, gdy spółka znajduje się w likwidacji i trwa podział majątku oraz w upadłości, jeśli takowa nie została ogłoszona, z powodu braku majątku zaspakajającego potrzeby wierzycieli. Proces przekształcania prowadzony jest w kilku etapach, ale jest również możliwość zastosowania uproszczonej formy, pod warunkiem że wspólnicy mają uprawnienia do prowadzenia wszystkich spraw organizacji. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ nie jest sporządzany plan przekształcenia. Wspólnicy nie są powiadamiani o podjęciu uchwały i nie mają dostępu do dokumentów. Jest możliwość przekształcenia JDG, w spółkę akcyjną oraz z ograniczoną odpowiedzialnością.