Zmiany w rachunkowości od 2019 roku

Mężczyzna i kobieta omawiają dokumenty

Szykują się spore zmiany w ustawie o rachunkowości. Wiele z nich posłuży uproszczeniu zapisów w prawie podatkowym oraz gospodarczym, co w rezultacie ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie zmiany w rachunkowości czekają nas w 2019 roku?

 

Nowe brzmienie przepisów

Najistotniejsze zmiany zaszły w przepisach aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wynikają one głównie z przekształceń społecznych oraz gospodarczych, które mają wpływ na sposób prowadzenia własnego biznesu. Celem planowanych zmian jest uproszczenie brzmienia niektórych przepisów, a także podarowanie przedsiębiorcom większej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozwiązaniem, które z pewnością ich zainteresuje, będzie tzw. pakiet zmian dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym znajdzie się szereg uproszczeń w prawie gospodarczym oraz podatkowym. Zmiany te spowodują, że prowadzenie firmy okaże się łatwiejsze. 

W skład tych propozycji wchodzi m.in.:

  • rozszerzenie katalogu jednostek małych mogących korzystać z ułatwień w rachunkowości,
  • skrócenie okresu przeznaczonego na przechowywanie sprawozdań finansowych,
  • wprowadzenie uproszczeń w wycenach środków trwałych dla mikro i małych firm oraz organizacji pozarządowych,
  • poszerzenie grupy podmiotów, które będą mogły skorzystać z uproszczeń w kwestii podatku dochodowego,
  • podniesienie progów umożliwiających stosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej w określonym zakresie.