Usługi kadrowo-płacowe

Multitasking z użyciem tableta i laptopaBiuro Dora świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby firmy oraz specyfikę prowadzonej działalności. Jesteśmy odpowiedzialni za takie zarządzanie administracją pracowniczą, które z znacznym stopniu odciąży przedsiębiorstwo. To pozwala naszym Klientom na rozwój bez konieczności poświęcania czasu na czynności związane m.in. naliczaniem wynagrodzeń, wystawianiem zaświadczeń o dochodach dla osób zatrudnionych czy prowadzeniem kartotek pracowników.

Obsługując kadry, nasze biuro jest odpowiedzialne za wszelkie obowiązki związane z administracją pracowniczą. Do realizowanych zadań należą zatem m.in. prowadzenie akt osób zatrudnionych, rejestrowanie pracowników w ZUS, wydawanie różnego typu zaświadczeń oraz sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Zarządzamy dokumentacją w taki sposób, aby jak najlepiej usprawnić pracę firmy oraz zapewnić zatrudnionym osobom komfort podczas załatwiania spraw urlopowych, zwolnień lekarskich i innych pism, a także składania deklaracji w urzędach skarbowych.

Usługi kadrowo-płacowe naszego biura obejmują również naliczanie wynagrodzeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami), sporządzanie ewidencji wynagrodzeń, rozliczenia podatkowe i przygotowywanie deklaracji (PIT-11), prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień zdrowotnych oraz urlopów, rozliczanie świadczeń niepieniężnych na rzecz pracowników, a także przekazywanie gotowych dokumentów oraz deklaracji do Urzędu Skarbowego, PFRON lub ZUS w imieniu pracowników.

 

Kadry i płace – doradztwo

Ponadto oferujemy fachowe doradztwo w zakresie prawa pracy, praw i obowiązków osób zatrudnionych oraz dotyczące kwestii związanych z wynagrodzeniem. Informujemy klientów o wszelkich obowiązkach dotyczących prowadzenia kadr i płac oraz zmianach w prawie pracy, dbając zarazem o terminową, rzetelną realizację zadań.

Kadry i płace obsługiwane przez naszych specjalistów owocują doskonałą organizacją działania firmy, a także dobrze uporządkowaną strukturą administracyjną przedsiębiorstwa. Współpraca z nami pozwala na realną redukcję kosztów związanych z prowadzeniem osobnego działu kadrowo-płacowego. Korzystanie z usług naszego biura rachunkowego jest rozwiązaniem bardzo korzystnym i zarazem komfortowym zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Dajemy naszym Klientom nie tylko gwarancję wygody oraz terminowości, ale także poczucia bezpieczeństwa. Sprawujemy pieczę nad powierzoną nam dokumentacją, a świadcząc usługi kadrowo-płacowe czy wykonując rozliczenia podatkowe, zachowujemy przy tym pełną poufność związaną z polityką płacową firmy.

 

Rozliczenia podatkowe PIT

Biuro Rachunkowe Dora świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe. W obręb podejmowanych działań wchodzi głównie zarządzanie administracją pracowniczą. Przygotowujemy rozliczenia podatkowe PIT, prowadzimy akta pracowników, sporządzamy ewidencje wynagrodzeń, a także dokumentujemy urlopy oraz zwolnienia lekarskie.