Usługi księgowe

Księgowa używająca kalkulatora​Kompleksowe usługi księgowe to jedna z naszych specjalności. Wspieramy przedsiębiorców prowadzących różne formy działalności w obrębie wielu branż. Zajmujemy się skrupulatnym prowadzeniem wymaganej dokumentacji w zakresie wskazanym przez Klienta. Każdej współpracującej z nami firmie zapewniamy pełną rzetelność i elastyczność.
 
Współpraca z biurem Dora jest gwarancją obsługi księgowej firmy na wysokim poziomie. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie – dopasowujemy ofertę do profilu oraz charakteru prowadzonej działalności. Możemy w ten sposób odciążyć przedsiębiorstwo od odpowiedzialności związanej z prowadzeniem ksiąg podatkowych, sporządzaniem inwentaryzacji czy rozliczeniami z urzędami skarbowymi. Często okazuje się to niełatwym zadaniem zarówno dla małych oraz średnich firm, jak i osób fizycznych zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej. Księgowość jest naszą specjalnością. Dysponujemy doskonałą znajomością branży, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Dzięki nim wspieramy podmioty gospodarcze o różnym profilu działalności oraz różnej osobowości prawnej.

 

Zakres świadczonych usług księgowych

​Proponowane przez nas usługi księgowe obejmują m.in.:

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencję ryczałtową.

Ponadto wspieramy Klientów w sporządzaniu inwentaryzacji, sprawozdań finansowych oraz przeznaczonych dla GUS czy też przygotowywaniu ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Prowadząc księgowość firmy, jesteśmy odpowiedzialni za przygotowywanie dokumentacji na potrzeby instytucji finansowych, a także obsługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Ponadto proponujemy Klientom wsparcie operacyjne polegające na doradztwie podczas realizowania bieżących działań przez przedsiębiorstwo, a także na oferowaniu asysty księgowej przygotowanej do pracy w dziale księgowym firmy.
Elastyczne podejście do wykonywanych obowiązków sprawia, że dostosowujemy się do potrzeb każdego Klienta, oferując mu indywidualnie skonstruowany pakiet usług. Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, wesprzemy Cię w działaniach.

 

 

Skrojone na miarę usługi księgowe

Księgowość firmy prowadzimy zgodnie z przekazywanymi dokumentami i uwagami, w sposób rzetelny, dokładny i kompleksowy podchodząc do realizacji konkretnych zadań. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych wykorzystujemy również do świadczenia usług księgowych dla zakładanych spółek oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Służymy wsparciem m.in. podczas sporządzania dokumentacji czy rejestrowania przedsiębiorstwa, pomagając również przy wyborze formy prawnej lub formy opodatkowania firmy. Skorzystanie z naszych fachowych usług w tym zakresie zapewni Twojej firmie dobry start i pomoże szybko odnaleźć się na rynku.

Stawiamy na przejrzystą komunikację i elastyczną współpracę. Zarówno prowadząc księgowość, jak i świadcząc usługi kadrowo-płacowe, pozostajemy w ciągłym kontakcie z Klientem, stale wymieniając informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz podejmowanych przez nas kroków. Jesteśmy dostępni nawet wieczorami oraz w soboty i niedziele. Powierzone zadania wykonujemy z odpowiedzialnością prawną, gwarantując pełne wsparcie oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. Ceny za świadczone usługi księgowe ustalamy indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych Klientów.

 

Pełna księgowość

Klientom nawiązującym współpracę naszym biurem rachunkowym proponujemy prowadzenie pełnej księgowości. W skład świadczonych w tym zakresie usług wchodzą m.in. ewidencjonowanie przychodów, rozchodów oraz majątku, inwentaryzacja zobowiązań, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie akt pracowników.

 

Pełna reprezentacja

Biuro DORA zapewnia pełne wsparcie podczas reprezentowania klienta przed instytucjami finansowymi oraz publicznoprawnymi, takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. W ten sposób odciążamy przedsiębiorcę z obowiązku osobistego dostarczania deklaracji i innych pism urzędowych.